Бейрут е в дълбока криза още преди взрива

Бедност, високи задължения, зависимост от вноса и политическо невежество тласкат Ливан към бездната